Menu

Årets fiskepremiär

Funderar du på när årets fiskepremiär infaller? Det finns inte ett specifikt datum som gäller för samtliga vattendrag i Sverige. Ofta infaller premiären i mars eller april, men den som vill delta får hålla koll på exakta datum i sin lokaltidning. Många tror att fiske ingår i allemansrätten, men det stämmer inte. Man får friska fritt med ett spö eller annan typ av handredskap i landets största sjöar: Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren samt Storsjön. Det går även bra att fiska utan tillstånd i havet samt längs kusterna. I andra vatten krävs fiskägarens godkännande, oftast ges detta när du handlar ett fiskekort.

Oavsett var du än tänkt fiska så gäller det att vara insatt i de regler som gäller för det vattendrag som du hoppas dra upp storfångsten i. Med regler menas sådant som fredningstider och minimimått på fisken. Fiskepremiären är ett bra tillfälle att träffa andra fritids- och sportfiskare. Ofta anordnas trevliga arrangemang i anslutning till premiären. Kanske kommer ni att avnjuta fångsten tillsammans på plats? Tink på att vara rätt utrustad. Särskilt om du är med och anordnar festligheterna. med en vedklyv får du snabbt ihop ved till grillen och ni kan grilla er fångst.

 

Även om reglerna för fiske kan verka invecklade så har den moderna tekniken gjort dem enkla att följa. På Länsstyrelsens webbplats finns till exempel en interaktiv karta där man enkelt kan se vilka regler som gäller för just det vattendrag som man tänkt bege sig till. Den som fiskar i en sjö eller en å som kräver tillstånd kan även informera sig om de gällande reglerna när den köper sitt fiskekort.

Vem fastställer reglerna för sport- och fritidsfiske?

De regler som klargör hur och när vi får fiska i Sverige bestäms av svensk lagstiftning, internationella konventioner samt i de rättsakter som fastställts av EU. De flesta sötvattensområden regleras dock inte i den svenska fiskerilagstiftningen eller i den gemensamma fiskeripolitiken. Här är det fiskerättsägaren (ofta ett fiskvårdsområde eller en sportfiskeförening) som reglerar hur fiskeriet får utövas. Dessa regler får dock aldrig innebära att gällande författningar lindras utan de måste alltid innebära en skärpning av dessa.

Ett handhållet fiskeredskap

Den som vill läsa mer om gällande författningar kan ta del av ”Fiskelagen” (1993:787) eller ”Lagen om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken” (1994:1709). Några bestämmelser lever kvar sedan 1950 talet som de i ”Lagen om gräns mot allmänt vattenområde” (1950:595) samt ”Lagen om fiskearrenden” (1957:390). På Riksdagens webbplats finns dessa samlade i elektronisk form.

Det ligger i sport- och fritidsfiskarnas intresse att fisken trivs och mår bra. Tack vare ett aktivt föreningsliv så har flera fiskevatten har kunnat räddas undan miljöförstöringens konsekvenser. De lagar och regler som finns för att begränsa fisket kan upplevas som snåriga och många att hålla reda på. De bidrar dock till fiskarnas fortsatta överlevnad och i längden till att sport- och fritidsfiskarna ska kunna njuta av fiskpremiärer även i framtiden. Vissa kanske tycker att det känns betungande att köpa fiskekort, de glömmer att fiskerättsägarna arbetar med att underhålla vattendragen och se till att fiskebestånden trivs.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

pinstagram